Cựa Gà Lông

Cựa Gà Lông

 - Cựa Gà Lông hay còn gọi là Cựa Gà Nòi

- Dùng cho gà lông, gà nòi, gà lai, gà máu lai

- Gà Chạng lỡ mà chân gà Lông


Cựa Gà Lông 62

Cựa Gà Lông 62

 Cựa Dài 62- Giọng Việt Lai- Thép Nhật- Thép 2ly8- Kiểu cựa thongLiên hệ: Tuấn Anh--0905.5..

$300.00 Ex Tax: $300.00

Cựa Gà Lông 65

Cựa Gà Lông 65

 Cựa Dài 65- Giọng Việt Lai- Thép Nhật- Thép 2ly8- Kiểu cựa thongLiên hệ: Tuấn Anh--0905.5..

$300.00 Ex Tax: $300.00

Cựa Gà Lông 68

Cựa Gà Lông 68

 Cựa Dài 68- Giọng Việt Lai- Thép Nhật- Thép 2ly8- Kiểu cựa thongLiên hệ: Tuấn Anh--0905.5..

$300.00 Ex Tax: $300.00

Cựa Gà Lông 70

Cựa Gà Lông 70

 Cựa Dài 70- Giọng Việt Lai- Thép Nhật- Thép 2ly8- Kiểu cựa thongLiên hệ: Tuấn Anh--0905.5..

$300.00 Ex Tax: $300.00

Cựa Gà Lông 75

Cựa Gà Lông 75

 Cựa Dài 75- Giọng Việt Lai- Thép Nhật- Thép 2ly8- Kiểu cựa thongLiên hệ: Tuấn Anh--0905.5..

$300.00 Ex Tax: $300.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)